Osłabienie niskich częstotliwości we wzmacniaczu oporowym

Uwaga: Prezentujemy wersję testową apletu. Będziemy wdzięczni za uwagi.

Aby uaktywnić program należy na jego powierzchni kliknąć lewym klawiszem myszy. Obsługa programu jest prosta. Za pomocą klawiszy ze strzałkami lewo/prawo wybieramy parametr, którego wartość chcemy zmieniać. Wskazywany parametr wyróżniany jest tym, że jego wartość wyświetlana jest na tle niebieskiego prostokąta. Następnie ustawiamy wartość za pomocą klawiszy ze strzałkami góra/dół. Użytkownik może zmieniać:

  • wartość rezystora sprzęgającego Rs,
  • wartość kondensatora sprzęgającego Cs,
  • wartość najmniejszej częstotliwości objętej wykresem charakterystyki częstotliwościowej,
  • wartość największej częstotliwości objętej wykresem charakterystyki częstotliwościowej.

Na podstawie wartości Rs i Cs program wyznacza charakterystykę częstotliwościową oraz oblicza częstotliwość, dla której pasmo przenoszenia spada o 3dB. Wartość tej częstotliwości oznaczonej jako f3dB jest wyświetlana na wykresie w żółtym polu.

W celu zapoznania się z teorią zapraszamy do przeczytania artykułu Osłabienie niskich częstotliwości we wzmacniaczu oporowym, Radio dla Techników i Amatorów 11-12/1947

[teoria i narzędzia obliczeniowe]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl