Krótkofalowiec Polski 3/1929

1929_03.jpg (18984 bytes)

Redakcja i Administracja: Lwów, Głęboka 10

Do naszych Czytelników (41)
Budowa transformatorów (41)
Zasadnicze wiadomości o antenie nadawczej c.d. (45)
Pomiar współczynnika amplifikacji (47)
Konferencja Waszyngtońska (48)
3M (51)
Głośnik "POLMET" (53)
Ze świata (53)
Komunikaty klubowe (54)
Sprawozdania miesięczne (55)
Nasłuchy (56)

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl