Krótkofalowiec Polski 4/1929

1929_04.jpg (22011 bytes)

Redakcja i Administracja: Lwów, Głęboka 10

Wpływ zaćmienia słońca na fale krótkie (57)
3M (dokończenie) (59)
Lampa nadawcza (62)
7MC (63)
Ważniejsze skróty uchwalone przez Konferencję waszyngtońską 1929 (64)
Nowy sposób mierzenia długości fal ultrakrótkich (65)
Jak zbudować maszt antenowy (65)
Stacja SP3FM (66)
Mavometr (67)
Radjo-Amator Polski (67)
Komunikaty klubowe (68)
Sprawozdania miesięczne (69)
Ze świata (70)
Nasłuchy (70)

[poprzedni][nastepny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl