Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), Nr 1 (19-147), 1960


Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)

Na okładce: krótkofalarskie małżeństwo: inż. Krzysztof Słomczyński SP5HS i inż. Zofia Słomczyńska SP5YL - przy swojej aparaturze nadawczo - odbiorczej

Wypowiedź Ministra Łączności mgr inż. Z. Moskwy (3)
Od Redakcji (3)
Do wszystkich krótkofalowców polskich (4)
Życzenia z okazji wydania Nr 1 "Krótkofalowca Polskiego" (5, 6, 7)
Z kroniki dyplomatycznej PZK (5)
Młodzi krótkofalowcy (7)
Tu mówi Rozgłośnia Harcerska (8)
Podział pasma 145MHz w Polsce (9)
Pierwsze QSO stacji polskich na międzynarodowych pasmach UKF (10)
DX stacji polskich w pasmie 144MHz (10)
VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (wkładka)
Reflektometr i miernik mocy przejściowej - mgr inż. Czyż SP5RP
Wstęp
Przedmiot i metoda pomiarów
Zasada działania przyrządu
Wykonanie praktyczne
Zestrojenie przyrządu i pomiary
Uwagi końcowe
Prognozy jonosferyczne (11)
Prognozy warunków propagacyjnych (12)
Radiowa harcerska ofensywa kulturalna (14)
Rok 1959 na UKF (15)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl