Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), lipiec, Nr 2 (20-148), 1960


Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)

Na okładce: harcerze - krótkofalowcy składają Zjazdowi meldunek i pozdrowienia

Ze Zjazdu PZK (3)
Uchwała Zjazdu (4)
Nowe Władze PZK (4)
Zagadnienie wykorzystania doświadczeń krótkofalarskich (5)
Zbieranie materiału ststystycznego w celu kontroli prognoz jonosferycznych
Obserwacje odbioru na częstotliwościach większych od MUF
Obserwacje propagacji pozaortodromowej fal krótkich
Obserwacje zaburzeń jonosferycznych
Utrzymanie łączności dalekosiężnej na falach ultrakrótkich
Obserwacje odbioru telewizyjnego i stacji radiofonicznych UKF FM na krańcach zasięgu
Obserwacje pozahoryzontowego odbioru stacji telewizyjnych i radiofonicznych UKF FM
Badania warunków propagacji w pasmie 420MHz
UKF-y w Miętusiej (11)
Wobec niebezpieczeństwa
Zaczęło się
Jest sygnał
VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
DX Century Club (DXCC)
Prefiksy
Posmak wielkiej przygody (22)
Konkursy i Zawody (22)
Zawody Przyjaźni
Wyniki II tury Zawodów SP(
"Polski Polny Dzień - 1960"
Pierwsze azjatyckie zawody DX-owe
Tu mówi Ziemia... (27)
Prognozy warunków propagacyjnych (28)
Na pasmach (30)
Dyplomy PZK (31)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl