Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), sierpień, Nr 3 (21-149), 1960


Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)

Na okładce: Jerzy Ginter SP4JG z białostockiego Radioklubu ŁPŻ z żoną podczas zawodów "Łowy na lisa" zorganizowanych w lipcu br. przez ZG ŁPŻ z okazji 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem

Wobec nowych zadań - przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców wygłoszone na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów PZK dnia 26.VI.1960r. (3)
QRO czy konik nr 124? (3)
PZK reprezentantem wszystkich krótkofalowców (5)
Pierwsze zebranie (8)
Sprawy zjazdowe
Sprawy organizacyjne
Sprawy finansowe
Sprawy wydawnicze
Jak nas informują (8)
W sprawie użytkowania pasm amatorskich
Międzynarodowy Rok Geofizyczny początkiem polskich badań jonosfery przy pomocy sondowań pionowych (9)
Kon-Tiki (10)
VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
Dane i charakterystyki lamp elektronowych
ECC81 (odpowiedniki, dane maksymalne, wzmacniacz w.cz., zalecane układy pracy lampy, charakterystyki i krzywe parametrów lampy)
Międzynarodowa tabela czasu (15)
Na polach Grunwaldu (23)
Planowane DX-y (25)
Prognozy warunków propagacyjnych (26)
Kącik YL (28)
Seniorka polskich krótkofalarek SP2MS ma głos
Polskie YL
Krótkie fale czuwają nad spokojem i bezpieczeństwem (29)
W oczach laika - moralne QSL (30)
O czym pisał Krótkofalowiec Polski 30 lat temu (31)
Już w najbliższych numerach (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl