Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), październik, Nr 5 (23-151), 1960


Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)

Na okładce: Klub Techniki na obozie ZMS w Mielnie. Krótkofalowiec Radioklubu LPŻ Poznań zapoznaje uczestniczkę obozy z tajemnicami radiostacji.

"Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli..." (3)
QRO: Amatorstwo i amatorstwo (3)
Do wszystkich członków PZK (4)
Określanie i szukanie przyczyn zakłóceń odbioru telewizyjnego wywołanych pracą radiostacji amatorskich (5)
Przypominamy (5)
List z Burmy (10)
Dalekosiężna propagacja troposferyczna (11)
Wiadomości ogólne
Superrefrakcja i dukty troposferyczne
Propagacja troposferyczna fal rozproszonych.
VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
RL12P35 odpowiednik RS287:
Dane ogólne
Dane maksymalne
Modulacja w siatce trzeciej
Wzmacniacz mocy małej częstotliwości klasa A
Charakterystyki i krzywe parametrów lampy RL12P35
Specjalna wkładka "Krótkofalowca Polskiego" (15)
Wykaz prefiksów według podziału świata na strefy krótkofalarskie
Prognozy warunków propagacyjnych (22)
Bakcyl radioelektonikus (24)
Konkursy i zawody (26)
Radiokonkurs "Przyjaźń"
Zawody Przyjaźni
Na pasmach (28)
Dyplomy PZK (29)
W oczach laika: Jeszcze nasze matki (30)
O czym pisał "Krótkofalowiec Polski" 30 lat temu (31)
Konikówka (31)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl