Nowy Radjoamator, styczeń, 1935

Treść
Przepisy na korzystanie z sieci prądu silnego, jako z anten lub uziemień (2)
Przepisy na korzystanie z sieci telefonicznych jako z anten lub uziemień (3)
O próżni, jej znaczeniu i tak zwanej technice próżniowej (4)
Zachowanie się fal radjowych w atmosferze i warstwach zjonizowanych oraz zjawiska związane (fading, echa, trzaski i t.p.) (6)
Podstawy telewizji III (11)
Zastosowanie komórek i ogniw fotoelektrycznych dla celów telemechaniki (16)
Prawidłowa budowa anten (19)
Nowe nomenklatury na nowych lampach (21)
Ze świata (22)
Przegląd patentów (23)
Przegląd prasy (24)
DZIAŁ POPULARNY
Podstawy radjotechniki VI (25)
Czy zawsze można używać woltomierza do mierzenia napięcia? (27)
Trzyobwodowa piątka bateryjna NRA315B (dokończenie) (29)
Amerykańska czwórka (32)
Czterolampowa superheterodyna bateryjna "4S.B." (37)
Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych II (42)
Wiadomości praktyczne II (43)
Wycinanie ramek rdzenia transformatora (47)
DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
Nieco teorji w praktyce krótkofalowca (49)
Rozchodzenie się pola elektromagnetycznego o bardzo wielkiej częstotliwości (54)
Fale metrowe w radjofonji (56)
"Kontroler" (64)
Kronika krótkofalowa (64)
Komunikat Polskiego Klubu Radjonadawców (64)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl