Nowy Radjoamator, kwiecień 1935

Numer wydany dnia 15 kwietnia 1935r.

TREŚĆ
Odbiorniki radjowe na wystawie w Berlinie (66)
Działanie biologiczne fal krótkich i ultrakrótkich (70)
O próżni, jej znaczeniu i t. zw. technice próżniowej II (74)
Metody badania zakłóceń przemysłowych (77)
Zachowanie się fal radjowych w atmosferze i warstwach zjonizowanych oraz zjawiska związane (fading, echa, trzaski i t.p.) (84)
Podstawy telewizji V (80)
DZIAŁ POPULARNY
Podstawy radjotechniki V (91)
Nowoczesna dwójka sieciowa (92)
DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
Nieco teorji w praktyce krótkofalowca II (99)
Krótkofalowy nadajnik graficzno - foniczny T.P.T.G. z modulacją anodową (104)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl