Przegląd Teletechniczny
ROK XI, No 6, czerwiec 1938r.

Miesięcznik poświęcony sprawom telefonji - telegrafji - sygnalizacji - radja
wydawany przez Stowarzyszenie Teletechników Polskich przy poparciu Ministerstwa Poczt i Telegrafów

1. Poglądy na korozję przewodów podziemnych (162)
2. Zasady pomiarów kabli telefonicznych (169)
3. Konstrukcja i praca głośników dynamicznych (176)
4. Międzynarodowa konferencja telekomunikacyjna (178)
5. Rozwój telekomunikacji niemieckiej (182)
6. Wycieczka studentów Politechnik (188)
7. Ze Stowarzyszenia Teletechników Polskich (188)
8. Przegląd pism (189)
9. Nowiny teletechniczne (192)
Wkładka 1: Wiadomości Teletechniczne
Instalacje kabelkowe
Układy połączeń wzmacniaków telefonicznych
Odbiór słupów
Montaż central telefonicznych.
Wkłądka 2: Przegląd Pocztowy
Poczta, telegraf i telefon w ostatnim pięcioleciu
Podjęcie normalnego ruchu pocztowo - telekomunikacyjnego z Litwą
Zwalczanie nielegalnych radiostacyj w Niemczech
Przegląd filatelistyki
Kronika filatelistyczna

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl