RADIO 6/1962

1962_06.jpg (10510 bytes) Młodzi budowniczowie komunizmu (1)
Zakończyć radiofikację wsi (2)
Radioamatorzy wytyczają nowe granice (4)
Wielka i poważna rozmowa (6)
Związek matematyki i elektroniki (8)
Przyrządy dla gospodarki narodowej (10)
Krótkie i ultrakrótkie fale (14)
Czuły konwerter na 28-29,7MHz (18)
Przystawka do odbioru SSB (21)
Pole magnetyczne, elektromagnetyzm (26)
Lampy elektronowe (31)
Stabilizator ferrorezonansowy (39)
Magnetofon tranzystorowy (40)
Mała antena szerokopasmowa (43)
Wybrane usterki telewizorów (45)
Amerykańskie telewizory 1961 roku (50)
Z prasy zagranicznej (52)
Akumulatory (54)
Porady redakcji (60)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl