RADIO 8/1962

1962_08.jpg (9099 bytes) Kosmiczne retranslatory (10)
Krótkie i ultrakrótkie fale (15)
Odbiornik krótkofalowy (19)
Radiostacja na 28 i 144MHz (21)
Automatyczna regulacja pasma przenoszenia (25)
Automatyczny elektroniczny wilgotnościomierz do określania wilgotności ziarna (27)
Urządzenie do określania procentowej różnicy dwóch wielkości (30)
Odpowiedniki tranzystorów (31)
Telewizor "Wostok" (32)
Prąd zmienny (37)
Lampy elektronowe (42)
Pelengacja anteną magnetyczną (45)
Część elektryczna magnetofonu "Reporter-3" (47)
Lokalizacja i usuwanie usterek w magnetofonach (50)
Mikrowoltomierz (54)
Z prasy zagranicznej (55)
Porady redakcji (61)
Międzynarodowy system jednostek "SI" (okł. str. 3)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl