RADIO 9/1962

1962_09.jpg (10532 bytes) Pierwszy koncert radiowy (9)
Krótkie i ultrakrótkie fale (15)
Odbiornik krótkofalowy (16)
Prosty generator sygnałowy UKF (19)
Filtr do tworzenia sygnału SSB (20)
Licznik erytrocytów i leukocytów SFEK-60 (22)
Radiola "Estonia-3" (26)
Prąd zmienny (29)
Parametry i schematy ekwiwalentne tranzystorów (33)
Przystawka telewizyjna z kineskopem 1100 (37)
Konwerter do telewizorów "Łucz", "Ekran", "Sjewjer", "Rjekord" (40)
Wybrane usterki telewizorów (42)
Awometry do sprawdzania tranzystorów (46)
Woltomierz z rozciągniętą skalą (48)
Tranzystorowy generator dźwiękowy (49)
Przestrajanie częstotliwości generatorów (51)
Z prasy zagranicznej (55)
Porady redakcji (61)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl