RADIO 9/1964

1964_09.jpg (10886 bytes) Trening - przede wszystkim (7)
Osiągnięcia radioamatorów bułgarskich (17)
Krótkie i ultrakrótkie fale (19)
D7Ż w generatorze częstotliwości (22)
Sinusoidalne generatory odchylania poziomego (23)
Antena ramowa (25)
Półprzewodnikowy licznik bezkontaktowy (28)
Magnetofon tranzystorowy (30)
Zwiększenie czułości odbiorników tranzystorowych (35)
Tranzystorowy przyrząd pomiarowy (41)
Tranzystorowe stabilizatory napięcia (43)
wielokanałowy przekaźnik rezonansowy (46)
Małogabarytowy głośnik dynamiczny (49)
Z prasy zagranicznej (53)
Nowe odbiorczo - wzmacniające lampy do telewizorów (56)
Nowe diody półprzewodnikowe (58)
Porady redakcji (62)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl