RADIO 12/1964

1964_12.jpg (10527 bytes) Zwycięstwo radzieckiej nauki (4)
Krótko o nowościach (15)
Krótkie i ultrakrótkie fale: odbiornik krótkofalowy (21)
Dyskryminatory fazy (25)
Przystawka do sprawdzania kineskopów (27)
Usuwanie usterek telewizorów (28)
Obliczanie heterodyny odbiorników tranzystorowych (32)
Parametry elektryczne diod tunelowych i metody ich pomiarów (38)
Nawijarka (42)
Urządzenie do regulacji temperatury (43)
Galwanostat (45)
Generator impulsów prostokątnych (48)
Z prasy zagranicznej: 100-watowy wzmacniacz m.cz. (50)
Wyprodukowano w Polsce (okł. str. 3)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl