RADIO 6/1965

1965_06.jpg (10051 bytes) Nowe telewizory (6)
Nowe radiole (6)
U radioamatorów w Azerbejdżanie (8)
Prosta aparatura UKF: konwerter na 144-146MHz (18)
"Estonia-3M" (27)
Miniaturowa kamera telewizyjna - przystawka (28)
Wzmacniacz w.cz. na tranzystorach z małą "betą" (31)
Odbiornik tranzystorowy (37)
Amatorska superheterodyna siedmiozakresowa (40)
"Dniepr-II" - stereofoniczny (44)
Tranzystorowy wzmacniacz prądu stałego (46)
Obliczenia stabilizatora napięcia (48)
Stabilizowane źródło zasilania (50)
Małogabarytowy generator sygnałowy (51)
Prosty woltomierz logarytmiczny (52)
Japońskie telewizory przenośne (56)
Za granicą (60)
Porady redakcji (62)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl