RADIO 10/1967

1967_10.jpg (12162 bytes) Nadajnik trzeciej kategorii (17)
Odbiornik KF z panoramicznym wskaźnikiem (22)
Miniaturowy woltomierz cyfrowy (32)
Telewizory "Raduga" (37)
Małogabarytowy przełącznik zakresów (38)
Szerokopasmowa antena telewizyjna (39)
Amatorska superheterodyna (41)
"Czajka-66" (46)
Magnetola "Minia-4" (49)
Magnetofon z uniwersalnym zasilaniem (53)
Kondensatory elektrolityczne typ K50-7 (59)
Generator dźwiękowy - dzwonek (61)
Porady redakcji (61)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl