RADIO 4/1968

1968_04.jpg (8950 bytes) W.I. Lenin i radzieckie radio (5)
Radioamatorskie dyplomy pokoju (10)
Antena do radioamatorskiej łączności radiowej (13)
Dwa generatory (14)
Małogabarytowa antena kwadratowa (15)
Wskaźnik pola magnetycznego (26)
Wtórniki katodowe w elektrofizjologii (31)
Omomierz z równomierną skalą (32)
Wskaźniki poziomu zapisu (33)
Bębnowy przełącznik zakresów (35)
Radiowęzeł w obozie pionierskim (37)
Miernik RLC (41)
Generator widma AM (43)
Bloki kolorowego telewizora (46)
Automatyczny klucz telegraficzny na tranzystorach (52)
Przystawka oscyloskopowa do telewizora (55)
Elektroniczny miernik poziomu paliwa w baku (57)
Za granicą (59)
Porady redakcji (61)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl