RADIO 5/1969

1969_05.jpg (9164 bytes) W.I. Lenin i radzieckie radio (5)
Nowe modele telewizorów (7)
Superheterodyna z rozciągniętymi zakresami KF (17)
Źródła zasilania radiostacji małej mocy (20)
Przystawka do nadajnika (26)
Radiole (28)
Magnetofony (29)
Radiola "Jolanta" (31)
Modernizacja telewizorów (34)
Rekonstrukcja magnetofonu "Astra-4" (37)
Próbnik w.cz. i m.cz. (41)
Generator napięcia piłokształtnego (42)
Indywidualne anteny telewizyjne (45)
Telewizja po amerykańsku (55)
Nowe przyrządy półprzewodnikowe (57)
Za granicą (59)
Porady redakcji (61)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl