RADIO 10/1969

1969_10.jpg (12311 bytes) Lampowy 2-V-2 (13)
Ustawianie prądu podmagnesowania (16)
Wybór elementów do prostownika (17)
Magnetofony (27)
Radiola "Biełarus-103" (31)
Fotoprzekaźnik z tyratronem MTX-90 (34)
Nadajnik z filtracją fazową (35)
Konwerter na 430-440MHz (38)
Typowe usterki telewizorów i metody ich usuwania (40)
Zamek elektroniczny (49)
Fonofotoautomat (51)
Tranzystory małej mocy ogólnego zastosowania (54)
Układ zabezpieczenia prostownika przed przeciążeniem (57)
Za granicą (59)
Porady redakcji (61)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl