RADIO 5/1970

1970_05.jpg (9492 bytes) Wielkie zwycięstwo wielkiego narodu (1)
Lenin i radio radzieckie (3)
Przyjaźń zrodzona w walce (9)
Konsomolcy dwóch pokoleń (13)
Transiwer krótkofalowy (17)
Elektrodynamiczne sprzężenie zwrotne w systemach elektroakustycznych (25)
Twoja podróż w eter (27)
"Rubin-401-1" - model z 1970 roku (30)
Pierwszy telewizor radioamatora (34)
Tranzystorowe stereo (37)
Nadajniki radiostacji małej mocy (43)
Robot (46)
Prosty miernik pojemności (52)
Kineskopy (53)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl