RADIO AMATOR
DWUTYGODNIK DLA MIŁOŚNIKÓW RADJOTELEGRAFJI I RADJOTELEFONJI Nr. 1 1924r.

Informacje o czasopiśmie publikujemy dzięki uprzejmości Pana Jana Rudzińskiego (http://www.astercity.net/~janekr

SPIS RZECZY
1. - Nasze cele - Redakcja.
2. - Czym jest radjoamatorstwo - St. Odyniec.
3. - Ustawa z dn. 3.VI.24
4. - Jakim będzie Broadcasting w Polsce - S. Dezikowicz.
5. - Pierwsze kroki radjoamatora - J. Bagrynowski.
6. - Al radioesperantistoj.
7. - Wywiad w Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafu - S.
8. - Radjoamatorzy, organizujcie się - St. Odyniec.
9. - Radjo - migawki - B.D.
10. - Słów kilka o radjotelegrafji polskiej - Megaphon.
11. - W radjo - organizacjach.
12. - Rozmaitości.
13. - A nos amis à l'étranger.
14. - Rozkład godzin transmissyj radjofonicznych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl