RADIO AMATOR
DWUTYGODNIK DLA MIŁOŚNIKÓW RADJOTELEGRAFJI I RADJOTELEFONJI Nr. 2 1924r.

Informacje o czasopiśmie publikujemy dzięki uprzejmości Pana Jana Rudzińskiego (http://www.astercity.net/~janekr

SPIS RZECZY
1. - Radjoamatorzy, organizujcie się! - St. Odyniec.
2. - Rola radjoamatorstwa w rozwoju przemysłu radjotechnicznego - S. O.
3. - Radjotelegrafja amatorska w świetle ustawy z dn. 3 czerwca r.b. - St. K.
4. - Próby amatorskiej komunikacji trans-atlantyckiej - Dr. Pierre Correl.
5. - Pierwsze kroki radjoamatora - J. Bagrynowski.
6. - Antena - Janusz Odyniec.
7. - W radjo - organizacjach.
8. - W kjraju.
9. - Polska literatura radjotechniczna.
10. - Rozmaitości.
11. - A nos amis à l'étranger. - Dodatek.
12. - Al Radioesperantistol.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl