RADIO AMATOR
DWUTYGODNIK DLA MIŁOŚNIKÓW RADJOTELEGRAFJI I RADJOTELEFONJI Nr. 3 1924r.

Informacje o czasopiśmie publikujemy dzięki uprzejmości Pana Jana Rudzińskiego (http://www.astercity.net/~janekr

SPIS RZECZY
1. - Broadcasting w St. Zjednoczonych - S.
2. - Pracownia radjoamatora - Leonard Nowakowski.
3. - Próby amatorskiej komunikacji trans-atlantyckiej (Dok.) - Dr. Pierre Correl.
4. - Co wiedzieć należy kupując radjo-odbiornik - Janusz Odyniec.
5. - Pierwsze kroki radjoamatora - J. Bagrynowski.
6. - Ustawodawstwo w dziedzinie radjo-komunikacji - Edw. Neymark.
7. - W radjo-organizacjach.
8. - W kraju.
9. - Polska literatura radjotechniczna.
10. - Rozmaitości.
11. - Rady i wskazówki.
12. - Co słucham przez radjofon.
13. - Rozkład godzin transmisyj radjofonicznych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl