RADIO AMATOR Nr. 2 luty 1926
Organ oficjalny Komitetu Międzyklubowego Radjoamatorów w Warszawie, Zrzeszenia Przedsiębiorstw Radjotechnicznych w Polsce

Kwestja pierwszej wagi (51)
Radjofon w Rosji Sowieckiej (53)
Technika radjotelefonii (56)
Wstęp. Rzut oka na technikę radjotelefonji.
Reflex zrównoważony (61)
Układ trzylampowy. Dławiki małej częstotliwości. Transformatory wielkiej częstotliwości. Szczegóły konstrukcyjne. Kondensatory stałe. Transformatory małej częstotliwości.
Obwody dławiące (64)
Wyniki rozważań teoretycznych. Zastosowanie praktyczne.
Prosty i tani odbiornik (66)
Regeneracja lamp (68)
Detektory stykowe (69)
Przyczynek do historji szkolnictwa radjotechnicznego w Polsce (72)
Kurs wstępny (przygotowawczy). Elektrotechnika. Pracownia elektrotechniczna. Encyklopedja radjotechniki. Pracownia radjotechniczna. Organizacja radjotechniki. Odbiór słuchowy, nadawanie i prawidła korespondencji. Arytmetyka stosowana.
Audycja plastyczna (76)
Pierwsza Ogólnokrajowa Wystawa Radjowa w Warszawie (79)
Dział praktyczno - naukowy. Dział radjoamatorski. Dział przemysłowo - handlowy. Komunikat.
Radjoamatorska stacja nadawcza (Uwagi ogólne. Antena) (82)
Kronika fal krótkich (86)
Amatorskie skróty radjotechniczne (86)
Z kraju (89)
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Radjotechnicznych w Polsce.
Co nam oferują radjofirmy (90)
Suwaki do obliczania długości fali obwodów oscylujących.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl