Radio dla Techników i Amatorów, maj 1946r., rok I, Nr 3

Dom Radia Belgijskiego w Brukseli (1)
Wyposażenie radioelektryczne domu I.N.R. Sygnalizacja. Zasilanie w energię elektryczną. Wentylacja, ogrzewanie, wodociągi.
Modulacja częstotliwości (dokończenie) (4)
Uwagi dotyczące konstrukcji odbiornika dla fal z modulacją częstotliwości. Nadajnik z modulacją częstotliwości.
Przegląd zagadnień w budowie odbiorników (ciąg dalszy) (8)
Poprawianie jakości odtwarzania. Uproszczenie obsługi.
Transformatory i dławiki niskiej częstotliwości (ciąg dalszy) (12)
Dławik w filtrach sieciowych. Filtr o wejściu pojemnościowym. Filtr o wejściu dławikowym. Obliczenie magnetyczne transformatorów i dławików. Rola szczeliny.
Przegląd schematów (17)
Super 3-lampowy
Super Reflex
Odbiornik ze zwrotnym sprzężeniem
Wykazy lamp do odbiorników (20)
Firma Philips. Firma Elektrit.
Regenerowanie lamp radiowych (22)
Katody żarzone bezpośrednio. Katody torowane. Katody barowe. Metoda przeżarzenia. Metoda obciążenia przy podwyższonym napięciu żarzenia. Metoda przeciążenia. Regeneracja. Katody żarzone pośrednio. Katody o nierozpoznanej budowie. Lampy po przepracowanym długim okresie.
Lampy amerykańskie (24)
Obliczanie układów wibratorowych (26)
Pomiarowe generatory wysokiej częstotliwości (27)
Odpowiedzi Redakcji (30)
Nomogram Nr 3 (32)
Określanie indukcyjności transformatorów i dławików

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl