Radio dla Techników i Amatorów, październik 1946r., rok I, Nr 8

Z kraju i zagranicy (1)
Z Kongresu Techników Polskich. Radiofonizacja w Związku Radzieckim. Radiowe urządzenia na okrętach. Radarem na księżyc. Sterowanie radiem pocisku rakietowego V2.
Fale ultrakrótkie (ciąg dalszy) (4)
Anteny i fidery (linie zasilające). Zastosowania fal ultrakrótkich. Radiofonia na falach ultrakrótkich.
Thyratrony oraz ich zastosowanie w radiotechnice (dokończenie) (7)
Zmiana obrotów silników zasilanych prądem zmiennym. Regulacja prądu zmiennego. Zastosowania w urządzeniach komutacyjnych. Komutacja silników, przemienniki. Prostowniki.
Postępy w dziedzinie radiolokacji (ciąg dalszy) (13)
Morskie urządzenia radarowe P.P.I.
Woltomierz diodowy (15)
Działanie. Zależność wskazań od częstotliwości. Zależność wskazań od kształtu krzywej napięcia. Zależność wskazań od napięcia zasilania. Pomiar napięć na źródłach o dużym oporze wewnętrznym. Prąd spoczynkowy diody. Kompensacja prądu spoczynkowego.
Nowoczesna radioodbiorniki ZSRR - odbiornik "Leningrad" (dokończenie) (20)
Konstrukcja odbiornika. Radioodbiornik Wefsuper M557. Odbiornik bateryjny "Rodina". Układ odbiornika. Dane charakterystyczne odbiornika.
Przegląd schematów (23)
Odbiornik Siemens WLK/36
Odbiornik Siemens 85W
Lampy amerykańskie (26)
Kącik krótkofalowca (28)
Odpowiedzi redakcji (31)
Nomogram Nr 7 (32)
Obliczanie indukcyjności cewek cylindrycznych jednowarstwowych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl