Radio dla Techników i Amatorów, listopad 1946r., rok I, Nr 9

Z żałobnej karty: Śp. inż. Władysław Heller (1)
Z kraju i zagranicy (2)
"Panoramic Adaptor". Radar dla niewidomych. Radiowe boje przeciw łodziom podwodnym.
Rozwój radiofonii i przemysłu radiotechnicznego w 5-letnim planie gospodarczym ZSRR 1946-50 (5)
Rozwój radiofonii. Zadanie przemysłu radiotechnicznego.
Fale ultrakrótkie (dokończenie) (8)
Telewizja. Retransmisyjne linie ultrakrótkofalowe.
Postępy w dziedzinie radiolokacji (dokończenie) (9)
Charakterystyczne wielkości obwodu oscylatora (11)
Lampy typu wojskowego (14)
Komunikacja ultrakrótkofalowa na kilku falach nośnych (17)
Przegląd schematów (20)
Odbiornik radiowy "Aga" 1651
Radiola S.R.A.
Dwójka na prąd stały i zmienny Ra 2101U (23)
Rozmaitości (25)
Kącik krótkofalowca (27)
Wykazy lamp do odbiorników: aparaty firmy P.Z.T. (29)
Odpowiedzi redakcji (30)
Nomogram Nr 8 (32)
Cewki na rdzeniach ferrocartowych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl