Radio dla Techników i Amatorów, grudzień 1946r., rok I, Nr 10

Z kraju i zagranicy (1)
Radiofonia przewodowa w Europie Zachodniej. Najmniejszy Super. Magnetyczny kompas przekaźnikowy.
Europejski plan rozdziału fal dla radiofonii (6)
Odbiorniki superreakcyjne (Wireless World, June 1946) (9)
Kondensatory próżniowe (12)
Zasada stosowania. Właściwości dielektryków gazowych. Stałość warunków mechanicznych i elektrycznych.
Przegląd schematów (14)
Odbiornik T689 (Radiotechnika w Rydze)
Saba S-582
Cechowanie i posługiwanie się signalgeneratorem (17)
Cechowanie oscylatora. Zestrajanie odbiorników. Pomiary i wyrównywanie obwodów wysokiej częstotliwości.
Lampy wojskowe, specjalne i komunikacyjne (24)
Rozmaitości (26)
Jeszcze o rozwoju radiofonii w ZSRR (27)
Kącik krótkofalowca (28)
Odpowiedzi Redakcji (29)
Nomogram Nr 9 (31)
Indukcyjność cewki ekranowanej.
Radio miesięcznik dla techników i amatorów Rok I - 1946 : spis treści (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl