Radio dla Techników i Amatorów, st.-luty 1947r., rok II, Nr 1-2

Z kraju i zagranicy (1)
Krótkofalarstwo. Odbiorniki angielskie. Nowy dielektryk.
Stan sieci radiofonicznych w Europie (2)
W sprawie projektów nowego rozdziału fal dla radiofonii europejskich (5)
Fizyka atomowa (7)
Odbiorniki superreakcyjne (dokończenie) (10)
Automatyczna regulacja wzmocnienia. Szumy. Tłumienie zakłóceń. Zniekształcenia. Selektywność. Promieniowanie. Nieprawidłowe warunki pracy.
Fizyczne podstawy pracy klistrona (12)
Oscylograf katodowy (15)
Wstęp. Lampa oscylograficzna. Systemy generatorów podstawy czasu. Konstrukcja oscylografu.
Przegląd schematów (24)
Super "AS" (Radialva)
Super f-my Croizet-Radio na lampach amerykańskich
Rozmaitości (27)
Wygodny przyrząd do wykrywania uszkodzeń w radioodbiornikach (Signal Tracer). Odbiornik D.K.E. na lampach zastępczych. Dorobienie zakresu fal krótkich do DKE.
Odpowiedzi redakcji (31)
Nomogram Nr 10 (32)
Indukcyjność, pojemność i częstotliwość.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl