Radio dla Techników i Amatorów, marzec 1947r., rok II, Nr 3

Z kraju i zagranicy (1)
W wystawy "Przemysł Ziem Odzyskanych". Nowa radiostacja w Leningradzie. Sowieckie lampy rozbierane dużej mocy.
Subminiaturowy sprzęt radiowy w Stanach Zjednoczonych A.P. (3)
Lampy subminiaturowe. Zasilanie układów subminiaturowych. Części konstrukcyjne.
Fizyka atomowa (dalszy ciąg) (6)
National Broadcasting Corporation N.B.C. (korespondencja własna z Ameryki) (8)
Organizacja N.B.C. Dalekopisy. Studia. Centralna amplifikatornia. Nagrywanie. Audycje spoza studiów. Klimatyzacja powietrza.
Oscylograf katodowy (12)
Pomiar napięć. Pomiar prądu. Pomiar częstotliwości. Pomiar przesunięcia fazowego. Pomiar mocy. Badanie przebiegów i określenie zniekształceń. Pomiar głębokości i badanie jakości modulacji. Sposób zdejmowania krzywej rezonansu odbiornika.
Dla początkujących - Dwójka bateryjna (18)
Dla początkujących - Jak czytać schemat? (21)
Radiofonia przewodowa (27)
Radiofonia przewodowa wielkiej częstotliwości po przewodach i kablach telefonicznych. Opis aparatury. System radiofonii przewodowej na przewodach oświetleniowych. System radiofonii przewodowej małej częstotliwości na przewodach telefonicznych.
Odpowiedzi redakcji (31)
Nomogram Nr 11 (32)
Opór indukcyjny i pojemnościowy.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl