Radio dla Techników i Amatorów, kwiecień 1947r., rok II, Nr 4

Z kraju i zagranicy (1)
Radiofonia przewodowa w Anglii. Telewizja kolorowa na razie nieaktualna w U.S.A! (korespondencja własna z Ameryki). Z rynku amerykańskiego: miniaturowe kondensatory, oscylograf "kieszonkowy", nowa kolba elektryczna, kieszonkowy omomierz, signalgenerator o stałych częstotliwościach.
Subminiaturowy sprzęt radiowy w Stanach Zjednoczonych A.P. (korespondencja własna z Ameryki - dokończenie) (3)
Drukowane obwody radioelektryczne. Lampy subminiaturowe Sylvania.
Problemy współczesnej radiotechniki (6)
Słyszalność stacji nadawczych Polskiego Radia na terenie Polski (9)
Wstęp. Moce radiostacyj. Wpływ anten. Zasięgi stacji P.R. w porze dziennej. Słyszalność stacyj P.R. w porze nocnej. Zakłócenia w odbiorze wywołane pracą stacji na falach wspólnych lub zbliżonych. 
Fizyka atomowa (dalszy ciąg) (13)
Prosty przyrząd do pomiarów pojemności (17)
Wykonanie. Uruchomienie.
Przegląd schematów (20)
VEF M507
Radiofonia przewodowa małej częstotliwości (22)
Stacje radiowęzłów. 
Rozmaitości (27)
Przenośne urządzenia wzmacniające. Odbiornik kieszonkowy. Wykrywacze min.
Odpowiedzi redakcji (31)
Nomogram Nr 12 (32)
Układy zasilające - filtry.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl