Radio dla Techników i Amatorów, lip.-sierp. 1947r., rok II, Nr 7-8

Z kraju i zagranicy (1)
Rozbudowa polskiej radiofonii. Przydział fal dla krótkofalowców. Radiolympia.
Nowy nadajnik średniofalowy o mocy 50 kilowatów dla Wrocławia (korespondencja własna z Ameryki) (3)
Dane charakterystyczne nadajnika typu BTA-SOF. Rozplanowanie nadajnika. Uproszczony schemat ideowy.
Radiolympia (specjalny raport dla mies. "Radio") (7)
Fizyka atomowa (dokończenie) (10)
Zasilanie odbiorników i wzmacniaczy z sieci prądu zmiennego (dokończenie) (12)
Wybór lampy prostowniczej. Maksymalny prąd lampy. Moc tracona na anodzie lampy. Napięcie zwrotne. Określenie wielkości transformatora. Filtry.
Tongenerator (generator akustyczny) (18)
Rozmaitości (24)
Detektor mocy. Synchrodyna. 
Przegląd schematów (27)
Odbiornik firmy Hornyphon typ "Horny Trix Pentode W"
Odbiornik typ "Hagenuk 237W"
Lampy serii 21 (30)
Odpowiedzi Redakcji (32)
Nomogram Nr 15 (32)
Uproszczone obliczenie cewek jedno i wielowarstwowych.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl