Radio dla Techników i Amatorów, wrzesień 1947r., rok II, Nr 9

Z kraju i zagranicy (1)
Plany rozbudowy urządzeń nadawczych Polskiego Radia w 1948r. Konferencja w Atlantic City. Telewizja w U.S.A. Nowy "radar" dla niewidomych.
Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (cz. II Obwody rezonansowe) (4)
Elementy obwodu. Obwody sprzężone.
Elementy RLC (13)
Kondensatory: definicje, dielektryk, kondensator w obwodzie prądu stałego.
Tongenerator (dokończenie) (17)
Dobór części. Montaż. Uruchomienie. Cechowanie.
Rozmaitości (20)
Analiza dzielnika napięć przy pomocy zwykłego woltomierza. Zamiana lamp Löwego. Nowy sprzęt Philipsa.
Lampy serii ...11 (25)
Aparatura radiowęzła z własnym źródłem prądu (27)
Agregat wiatrowy. Tablica rozdzielcza. Zasilacz. Wzmacniak i odbiornik.
Przegląd schematów (29)
Super bateryjny firmy Horny 257W
Odbiornik typu "Horny E132 Ultra Prinz"
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 16(32)
Obliczanie filtrów pośredniej częstotliwości.

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl