Radio dla Techników i Amatorów, lip-sierp 1948r., rok III, Nr 7/8

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Prace techniczne Polskiego Radia na Kongresie Zjednoczeniowym. Kongres Telewizyjny w Paryżu. Zastosowanie radaru w astronomii. Meteory i radio.
Ograniczniki trzasków (8)
Badanie radioodbiorników (10)
Sprzężenie RC przy wzmacnianiu impulsów (11)
"Voltohmyst" (13)
Obniżanie częstotliwości (16)
Aparaty do odtwarzania płyt z odległości (18)
Przegląd schematów (19)
Odbiornik czechosłowacki "Rytmus"
Odbiornik radziecki "Elektrosignał - 2"
Właściwy wybór częstotliwości nadawania (23)
Ogólne podstawy rozchodzenia fal radiowych. Zależność rozchodzenia się fal od czasu. Wykresy rozchodzenia się fal. Zależności od godziny doby.
Lampy "Rimlock" (27)
Odpowiedzi Redakcji (31)
Nomogram Nr 21 - wyznaczenie oporu redukcyjnego żarzenia (31)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl