Radio dla Techników i Amatorów, list-grudz 1948r., rok III, Nr 11/12

Wydawca: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia

Z kraju i zagranicy (1)
Z historii radiofonii przewodowej w ZSRR. Ośrodek techniczno - kontrolny OIR. Ipsofon.
Grzejnictwo elektronowe (3)
Właściwości grzejnictwa elektronowego. Nagrzewanie indukcyjne. Nagrzewanie dielektryczne. Instalacje grzejnictwa elektronowego.
Promieniowanie impulsowe (9)
Głośnik dynamiczny (12)
Opis konstrukcji i sposobu działania. Promieniowanie akustyczne. opory ruchu mechanizmu drgającego. Wpływ warunków mechanicznych na promieniowanie akustyczne.
Przesyłanie programów radiowych drogą kablową. Część 2: kable szerokowidmowe (18)
Przegląd schematów (21)
Odbiornik Volksempfänger VE 301 Wn
Odbiornik radziecki VV-661
Jak zostać krótkofalowcem (24)
1-V-1 Odbiornik pasmowy dla krótkofalowców (25)
Pomoce elektronowe dla osób o przytępionym słuchu (29)
Spis rzeczy za rok III-1948 (31)
Nomogram Nr 23 - Obciążalność oporów (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl