Radioamator, styczeń 1953r., rok III, Nr 1

12 styczeń 1945r. - 12 grudzień 1952r. (1)
Przystawka głośnikowa "3L" (2)
Fotoelektrograf dla niewidomych (8)
Noworoczny konkurs radioamatora z nagrodami (9)
Przemysł radiotechniczny w Czechosłowacji (9)
Telewizja - część XL (10)
Uczmy się radiotechniki - pojemności wewnętrzne triody i ich wpływ na wzmocnienie lampy (13)
Przegląd schematów:
- odbiornik VV-663 (17)
- odbiornik Exor WU642 (17)
Wszyscy radioamatorzy doskonalą się w klubach LPŻ (19)
Zagadnienia łączności w klubach LPŻ (20)
Nawiązywanie i przeprowadzanie łączności na pasmach amatorskich (21)
Z kraju i zagranicy (22)
Dwa miliony abonentów radiowych. Radiofonizacja Uniwersytetu Moskiewskiego. Aparat do nadawania sygnałów radiotelegraficznych. Niemcy nie chcą mieć radiostacji reklamowej.
Nowe wydawnictwa (22)
Poczta radioamatora (23)
Porady (25)
Rozmowy z Czytelnikami (29)
Indukcyjność wzajemna (31)
Nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl