Radioamator, lipiec 1953r., rok III, Nr 7

1953_07.jpg (8519 bytes)

Wejście na nową drogę 1
Krótkofalowcy LPŻ a karty QSL (2)
Znaczenie łączności przewodowej (3)
Instruktor (4)
Skrócony Super - "E" (6)
Pomoc słuchowa dla głuchych zmontowana w okularach (10)
Radioastronomia (11)
Przegląd schematów:
Odbiornik "Symphonie" (14)
Odbiornik "4U67" (16)
Uczmy się radiotechniki - Pentoda - lampa uniwersalna (17)
Lampy elektronowe w roli komórek fotoelektrycznych (20)
Manipulator (klucz) elektronowy (21)
Systemy rozgłaszania przewodowego (22)
Miernik napięcia sterowania wzmacniaczy (26)
Kobiety - radiotechnicy w Związku Radzieckim (27)
Rozstrzygnięcie konkursu radioamatora (28)
Czechosłowackie aparaty radiowe (29)
Telewizja podwodna (29)
Porady (30)
Nowe wydawnictwa (32)
Decybele IV (32)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl