Radioamator, sierpień 1953r., rok III, Nr 8

Zadania LPŻ (1)
Łącznościowcy LPŻ w Wyścigu Pokoju (3)
Dalekosiężny odbiór telewizyjny w Warszawie (4)
Radiowęzły Spółdzielni produkcyjnych i PGR pod opieką członków Sekcji Łączności LPŻ (5)
Kluby radiowe DOSAAFU (6)
Amatorski mostek do pomiaru pojemności (9)
Uczmy się radiotechniki - lampa w stopniu końcowym wzmacniacza (14)
Działalność Terenowych Placówek P.P. Radiofonizacji Kraju (18)
Przegląd schematów:
- odbiornik radiowy Mir (20)
- odbiornik RFT 6D71 (22)
Rozwiązanie Konkursu Radioamatora (23)
Prace zrzeszonych radioamatorów (26)
Budujemy i przerabiamy na sprzęcie krajowym (27)
Wobulator (29)
Porady (31)
Nowe wydawnictwa (31)
Wymiana (32)
Decybele V (32)
Ostatnie nowości nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl