Radioamator, październik 1953r., rok III, Nr 10

Przyjaźń polsko - radziecka (1)
Dziesięciolecie naszego wojska (2)
II Międzynarodowe Zawody Krótkofalowców (3)
Metodyka szkolenia radiotelegrafistów na kursach LPŻ (5)
II Centralne Zawody Radiotelegraficzne LPŻ (7)
Przyrząd do pomiarów pojemności i oporności z optycznym wskaźnikiem strojenia (10)
Uzupełnienie umowy o wzajemnej współpracy radiowej między radiofonią polską i radziecką (15)
Uczmy się radiotechniki - nieco o transformatorze głośnikowym (16)
Uniwersalny przyrząd pomiarowy "Multizet" (20)
Przegląd schematów:
- odbiornik Stern 1U16 (21)
- skrócony super dwulampowy (22)
Amatorski odbiornik telewizyjny (24)
Elektronowy przyrząd do pomiaru izolacji (27)
Ekranowanie odbiorników (28)
Z życia krótkofalowców LPŻ (29)
Czytelnicy piszą (29)
Porady (30)
Nowe wydawnictwa (31)
Wymiana (32)
Regulamin współzawodnictwa nadawców i nasłuchowców w pracy na radiostacjach oraz w przeprowadzaniu nasłuchów (III okł.)
Ostatnie nowości nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl