Radioamator, grudzień 1953r., rok III, Nr 12

Radioamatorstwo ZSRR - ruchem masowym (1)
Krótkofalowcy Ligi Przyjaciół Żołnierza (4)
Metodyka szkolenia radiotelegrafistów na kursach LPŻ (5)
Amatorski generator akustyczny (7)
Uczmy się radiotechniki - praca lampy w klasie B (10)
Amatorska dwójka bateryjna (15)
Przegląd schematów:
- odbiorniki z niskowoltowym zasilaniem anodowym (18)
Amatorski odbiornik telewizyjny (cz. III) (21)
Systemy radionawigacji (dokończenie) (25)
Ziemne linie radiowęzłowe (27)
Krótkofalarstwo w Bułgarskiej Republice Ludowej (29)
Spotkanie z Czytelnikami (30)
Na pasmach amatorskich (30)
Porady (31)
Z życia krótkofalowców LPŻ (III okł.)
Z działalności klubów LPŻ (III okł.)
Spis ważniejszych artykułów technicznych w roczniku 1953 Radioamatora (IV okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl