Radioamator, luty 1954r., rok IV, Nr 2

Na okładce:
Radioamatorzy przy pracy w Pałacu Młodzieży w Stalinogrodzie.
(objaśnienie dla młodszych internautów Stalinogród to chwilowa nazwa Katowic)

Czynem witamy II Zjazd Partii (1)
36 lat Armii Radzieckiej - Przykłady pracy i walki łącznościowców radzieckich (2)
Ku uwadze krótkofalowców - radiotelegrafistów klasowych (4)
Z życia krótkofalowców LPŻ  (6)
Zagadnienie stabilizacji częstotliwości amatorskich nadajników krótkofalowych (8)
Uczmy się radiotechniki - zniekształcenia audycji (12)
Sprzężenie anteny ramowej z odbiornikiem (14)
Przegląd schematów 
- krótkofalowy odbiornik O-V-1 (15)
- uniwersalny przyrząd pomiarowy (17)
- odbiornik Olympia 522WM (18)
Amatorski odbiornik telewizyjny (V cz.) (19)
BHP w praktyce radioamatorskiej (21)
Proste pomiary kondensatorów (23)
Od czego zaczynać (24)
Prosty woltomierz neonowy (25)
Problemy radiofonizacji wsi w pracy radioamatorów (26)
Uwagi o potencjometrach (27)
Materiały luminescencyjne w elektronice (dokończenie) (28)
Porady (31)
Czy wiecie, że... (III okł.)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl