Radioamator, maj 1954r., rok IV, Nr 5

1954_05.jpg (11643 bytes)

Święto Pracy (1)
Dzień Radia (2)
Rząd Ludowy zapewnia rozwój fachowych bibliotek zakładowych (3)
Zawodowe szkolnictwo radiotechniczne (4)
Radiowęzły wojskowe pomocą w szkoleniu żołnierzy (6)
Nasi czytelnicy piszą (7)
Wzmacniacz małej częstotliwości w odbiorniku krótkofalowca (8)
Nadajnik na 144 Mc/s ze stabilizacją kwarcową (11)
Anteny ultrakrótkofalowe (13)
Uratowani dzięki nasłuchowi krótkofalowca - amatora (15)
Na pasmach amatorskich (16)
Przyrząd do wykrywania uszkodzeń liniowych (16)
Uczmy się radiotechniki - Układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (17)
Przegląd schematów:
Odbiornik radiowy "Dorożnyj" (20)
Odbiornik detektorowy "Komsomolec" (22)
Amatorski odbiornik telewizyjny (VIII część) (24)
BHP w praktyce radioamatorskiej (28)
A.G. Stoletov - odkrywca zjawiska fotoelektrycznego (29)
Porady (30)
Nowe wydawnictwa (31)
Międzynarodowe Zawody Krótkofalarskie Krajów Demokracji Ludowej (31)
Czy wiecie, że.. (okł. str. III)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl