Radioamator, marzec 1960r., rok X, Nr 3


Miesięcznik RADOAMATOR - Wydawnictwa Komunikacyjne, nakład 31240 egz.

Z kraju i zagranicy (65)
Osiągnięcia Zakładów Produkcji Urządzeń Radiotechnicznych Ł-2 w Warszawie.
Kieszonkowy telewizor.
Radionadajnik dla rozbitków na morzu.
Produkcja baterii "słonecznych".
Przekazywanie obrazów telewizyjnych kablem podmorskim.
Nowa lampa elektronowa o dużym współczynniku sprawności.
Taśma magnetofonowa zabezpieczona przed powstawaniem na niej ładunków elektrostatycznych.
Zadanie (67)
Pogłębić i ożywić nurt postępu technicznego w radioamatorstwie.
Imprezy sportowe LPŻ w r. 1960 (67)
Zasada działania tranzystorów (68)
Charakterystyczne właściwości półprzewodników.
Przejście p-n.
Tranzystor ostrzowy.
Tranzystor warstwowy.
Autotransformator (72)
Z działalności LPŻ (74)
Amatorski magnetofon (74)
Konstrukcja mechaniczna.
Konstrukcja elektryczna.
Odbiornik refleksowy (78)
Przegląd schematów: (80)
Odbiornik telewizyjny OTG-1941 Neptun.
O naszym konkursie (82)
Wskazówki do posługiwania się wobulatorem (85)
Plan wydawniczy Redakcji Książek Łączności WK na rok 1960 (87)
Z prasy zagranicznej (88)
Generator sygnałowy.
Z praktyki radioamatorskiej (89)
Jak wykonać samodzielnie kondensator zmienny o małej pojemności.
Aperiodyczny wzmacniacz antenowy.
Lampa 6P3S jako odpowiednik lampy G807.
Prosty generator sygnałowy.
Zdalna regulacja telewizora "Rubens"
Prosty wobulator.
KF i UKF (94)
Nowoczesna przystawka UKF.
Odpowiedzi redakcji (96)
Kącik filatelistyczny (96)
Nowe książki (okł. str III)
Czy wiecie, że... (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl