Radio i Świat Tygodnik, Nr 2 (74), Rok III, 13-19.I.1947r.


Radio Radzieckie (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
Poznań - nowy typ radiostacji (3)
Prasa węgierska o Polskim Radio (3)
Spacer po Ameryce, New York: Brodway (4)
Radio w wiejskiej chacie (5)
Kilka programów jednocześnie (6)
Warszawa II słyszalna w Gdyni (6)
Zadania radia wczoraj i dziś (7)
Dział poszukiwania rodzin (7)
ABC radioamatora (8)
II. Napięcie elektryczne
Dział techniczny (9)
Prostowniki stykowe
Odpowiedzi działu technicznego (10)
Program Audycji Polskiego Radia (11)
Warszawa I 395,8m - Warszawa II 230,2m - Warszawa III 49,06m
13-19 stycznia 1947r.
Na obcych falach (15)
Reportaż dźwiękowy z krainy fok (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl