Radio i Świat Tygodnik, Nr 5 (77), Rok III, 3-9.II.1947r.


Imponujące wielkością i masywem zaczepy lin stalowych podtrzymujących 128 metrowy maszt Radiostacji Raszyńskiej

Prezydent Bolesław Bierut przyjął meldunek Polskiego Radia (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
1000 transmisji (3)
Pamięci Karłowicza (4)
Milczenie morza (5)
Pustkowie (6)
Fotokomórka (7)
Magiczny świat radia (8)
ABC radioamatora (9)
V. O prądzie elektrycznym i jego działaniu
Dział Techniczny (10)
Kombinowana dwójka uniwersalna - dokończenie
Program Audycji Polskiego Radia (11)
3 - 9 lutego 1947r.
Audycje w języku polskim w radiostacjach zagranicznych (13)
Na obcych falach (15)
Hallo tu Szczecin (okł. str. III)
Tysiączna transmisja (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl