Radio i Świat Tygodnik, Nr 7 (79), Rok III, 17-23.II.1947r.


Miły uśmiech wita ekipy techniczne radiofonizujące wieś

Radio w Sejmie (okł. str. II)
500.000 Radioabonent - wymowa cyfr (1)
Akcenty tygodnia (2)
Polskie Radio w gmachu sejmowym (4)
Magiczny świat radia (ciąg dalszy) (5)
Radio w meteorologii.
Radiogoniometria.
Milczenie morza (dokończenie) (5)
Sygnały (6)
Wielki cień (7)
ABC radioamatora (8)
VII. Zależność między prądem, napięciem i oporem.
VIII. Prąd zmienny.
Dział Techniczny (10)
Jak dobudować zakres (dokończenie)
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
17-23 lutego 1947r.
Na obcych falach (15)
500.000 Radioabonentów (okł. str. III)
Tu mikrofon Polskiego Radia (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl