Radio i Świat Tygodnik, Nr 8 (80), Rok III, 24.II-2.III.1947r.


Jan Kreczmar

Akcenty tygodnia (1)
Witamy 500.000 abonenta (3)
Radiofonizacja a elektryfikacja (3)
Niewidomi czytają - wynalazek dr Zworykina (3)
Magiczny świat radia (dokończenie) (4)
Radar - magiczne oko radiowe.
Radio a telefotografia i telewizja.
Radio a plamy na słońcu.
Krótkofalarstwo amatorskie.
Julian Tuwim - Kwiaty Polskie (5)
Na marginesie Audycji Chopinowskiej (6)
Sygnały (dokończenie) (6)
Ciekawostki radiowe (7)
Stanisław Jerzy Lec - Mewy w Wiedniu (7)
ABC radioamatora (8)
IX. Prąd zmienny i częstotliwość.
X. Działanie cieplne prądu elektrycznego.
Dział Techniczny (10)
Głośniki.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
24 lutego - 2 marca 1947r.
Na obcych falach (15)
Hallo tu Poznań (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl