Radio i Świat Tygodnik, Nr 9 (81), Rok III, 3-9.III.1947r.


Lidia Wysocka znana artystka sceny i filmu występuje często przed mikrofonem Warszawskim

Witamy 500.000 abonenta (okł. str. II)
Akcenty tygodnia (1)
Przekroczymy stan przedwojenny... (3)
z przemówienia Dyr. Biura Radiofonicznego P.R. inż. Wacława Banasiewicza.
"Ekonomiczne podstawy marksizmu"
   Polskie Radio nadaje w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 cykl wykładów Wacława Bieleckiego p.t. "Ekonomiczne podstawy marksizmu".
   Cykl stanowi zamkniętą całość.
   Aby wysłuchać jej z pożytkiem radzimy posiłkować się przy słuchaniu ołówkiem i zeszytem, co znakomicie ułatwi przyswojenie i zrozumienie wykładu.
Jak słuchać muzyki poważnej (4)
Polskie Radio w walce o życie dziecka (4)
Mikrofale będziemy odbierać bez radioodbiorników (korespondencja z Ameryki) (5)
W służbie mikrofonu (6)
Szelki czy frak? (6)
Ciekawostki radiowe (dokończenie) (7)
ABC radioamatora (8)
XI. Chemiczne działanie prądu elektrycznego.
Dział Techniczny (9)
Głośniki (ciąg dalszy)
Odpowiedzi.
Program Audycji Polskiego Radia (11)
3 - 9 marca 1947r.
Na obcych falach (15)
Kraków (okł. str. III)
Rozgłośnia Śląska (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl