Radio i Świat Tygodnik, Nr 10 (82), Rok III, 10-16.III.1947r.


Halina Delążanka występuje często przed mikrofonem Rozgłośni z Krakowa

Akcenty tygodnia (1)
W zwierciadle samokrytyki (3)
Konferencja radiowa w Szklarskiej porębie
Powrót do miasta (4)
Nasz angielski przyjaciel (5)
Współpraca z Jugosławią (5)
"Dama Pikowa" Piotra Czajkowskiego (6)
Radiolatarnie lotnicze (7)
Koncerty dla szkół (7)
ABC radioamatora (8)
XII. Działanie elektromagnetyczne prądu elektrycznego
Dział Techniczny (9)
Głośniki (dokończenie)
Odpowiedzi.
Program audycji Polskiego Radia (11)
10 - 16 marca 1947r.
Na obcych falach (15)
Syrena przed mikrofonem (okł. str. III)
Polskie Radio Łódź (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl